Allt om tandreglering

Tandreglering, även känt som ortodonti, är ett ingrepp där man med olika metoder långsamt förskjuter tänderna till sin rätta plats. Anledningen till att man utför en tandreglering kan t.ex. vara att man vill få ett trevligare och snyggare leende eller att se till att tänderna får en mer funktionell placering i munnen. Ett exempel på tandreglering är att man placerar någon form av tandställning i munnen. Denna tandställning är då individuellt utformad och anpassad av en tandläkare för att passa en specifik patient. En annan metod för tandreglering är att operera käken.

När behövs tandreglering?

Många gånger frågar man sig om och när man själv eller något av sina barn egentligen behöver tandreglering. Svaret på denna fråga styrs till viss del av egna behov samt fakta. De flesta av oss har tänder som inte sitter helt perfekt som kan behöva regleras för att inte bli ett problem senare. Vanligtvis sker tandreglering på ungdomar och barn innan munnen vuxit klart men det förekommer också att tandreglering utförs på vuxna. Vanligtvis är tandreglering på vuxna en fråga om estetisk justering av utseendet eller för att avhjälpa eventuella spänningar som kan uppstå i munnen, t.ex. då man tuggar.

Olika former av tandreglering

Det finns flera olika typer och former av tandreglering som man kan använda sig av när tänderna behöver justeras eller regleras på något sätt. Nedan är en sammanfattning av de vanligaste typerna av tandreglering idag:

  • Bettskenor används nattetid för att skydda tänderna om man har för vana att bita på eller gnissla med tänderna när man sover. En bettskena justerar eller reglerar dock inte tänderna.
  • Fast tandbrygga, eller tandställning limmas fast på framsidan av tänderna. Vissa former av tandbryggor kan också döljas genom att monteras på baksidan tänderna.
  • Nattställning vilken hålls fast med hjälp av fästpunkter runt huvudet.
  • Uttagbar tandställning är en enkel form av tandreglering
  • Elastiska band kan användas för att dra tänderna till rätt position
Alla olika metoder för tandreglering ovan gör att tänderna sätts i spänn på olika sätt vilket i sin tur gör att tänderna långsamt justeras till avsett läge.

För att hitta en tandläkare som kan hjälpa dig med tandreglering kan du ta en titt i vår katalog över alla kliniker, mottagningar och tandläkare som utför tandreglering i Sverige.